Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part namngiven av dig, som inte är transportföretaget, tog eller har tagit besittning av det senaste godset.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss

Horando Deutschland GmbH
Osterstrasse 3
30159 Hanover
Tel: +49 (0) 951 / 99 33 010
Mail: service@horando.de

medelst en tydlig redogörelse (ett brev skickat med post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att frånträda detta avtal. För detta ändamål kan du använda bifogad ångerblankett, som dock, inte är obligatorisk. För att iaktta ångerfristen räcker det med att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

 

Konsekvenser av frånträdandet

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som tillkommit på grund av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste formen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än fjorton dagar från den dag då vi får underrättelse om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte du uttryckligen har gått med på något annat; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lagt fram bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vad som infaller först. Du måste omedelbart returnera eller överlämna varorna till oss och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då meddelade oss om frånträdandet från detta avtal. Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen kan hänföras till att varorna har hanterats på ett sätt som inte krävs för att fastställa varornas skick, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

Avtal för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för att lämnas tillbaka om förseglingen har brutits efter leveransen.


Ångerblankett

Ladda ned denna blankett, fyll i den och skicka den om du vill frånträda avtalet. Vi kommer omedelbart att skicka en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt frånträdande per e-post.

Skicka till:

Horando Deutschland GmbH
Osterstrasse 3
30159 Hanover
Tel: +49 (0) 951 / 99 33 010
Mail: service@horando.de


Ladda ner ångerblanketten här i PDF-format.