Avtryck

Avtalets ingående och försäljningen av varorna utförs av:

Huvudkontor i Hannover:

HORANDO Deutschland GmbH

Osterstrasse 33

30159 Hanover

Tyskland


Showroom i Bamberg:

Horando Deutschland GmbH

Long street 37

96047 Bamberg

Tyskland

Öppningstider:

Endast efter överenskommelse


Kontaktalternativ:
E-post: contact@horando.de

Internet: https://www.horando.de

Tel.: +49 (0) 511 367 315 50


Management: 
Christopher Fischer, Stefan Sebök

Registrerade vid den lokala domstolen i Hildesheim

Omsättningsskatt-ID: DE 291037157

Skattenummer: 207/128/70290


Kundtjänst:

Måndag - Fredag: 08:00-18:00


Ägare av domänen, designen, produktdesignen och ansvarig för innehållet enligt §5 DDG:

Luxury Watches Limited

145 - 157 St. John Street

London, United Kingdom

Companies House, Cardiff

Företagsnummer: 8725703


Juridiskt meddelande om webbplatsen:

Alla texter, bilder och ytterligare information som publiceras här omfattas av leverantörens upphovsrätt, såvida inte tredje parts upphovsrätt finns. Bilder: Shutterstock, Kontender (https://kontender.de). Under alla omständigheter är kopiering, distribution eller offentlig reproduktion endast tillåten med leverantörens återkallbara och icke-överförbara samtycke. Länkning till innehållet på denna webbplats kräver leverantörens samtycke. Sådant samtycke måste begäras på nytt vid varje grundläggande ändring av innehållet på webbplatsen från vilken länkningen görs; den kan återkallas informellt när som helst. Länkar till sidor med olagligt, stötande, vilseledande eller ärekränkande innehåll är i alla fall uteslutet. Webbplatsens innehåll skapas med största omsorg. Ändock kan ingen garanti ges för aktualitet och fullständighet. Leverantören tar inget ansvar för något webbinnehåll som länkas med en korsreferens, eftersom detta inte är leverantörens eget innehåll. Externa länkar kontrollerades för olagligt innehåll; vid tidpunkten för länkning kunde inte sådant innehåll identifieras. Det finns dock ingen allmän skyldighet att övervaka och kontrollera externt innehåll. Listade varumärken och varumärken tillhör respektive ägare. Information om tvistlösning online: EU -kommissionen driver en plattform för tvistlösning online på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga, och i princip, inte beredda att delta i tvistlösningsförhandlingar inför en skiljedomskommitté.